Auchan רשת אושאן

    רשת סופרמרקטים צרפתית מהגדולות בעולם ברומניה הרשת מתמקדת בסופרמרקטים גדולים וזולים הסניפים היותר מוכרים הם

    קניון אפי מתחם פאלאדי מתחם ברצ'ן

    More from this employer
    bluetree.ro