כניסה לאפליקציה –  בנושא “טיפים” לוחצים עלאפליקציה בעברית

נפתח תפריט ראשי בו בכל נושא יש מידע רב. ממשיכים בלחיצה על הנושא הרצוי וכן הלאה.

מכל דף  / עמוד – לחיצה על הלוגו של חברת דיסקברי    מחזירה אותך לעמוד הראשי.

מעבר / חזרה לאתר האינטרנט של “דיסקברי טורס רומניה” – לחיצה על כל נושא בתפריט.

מומלץ לעשות קיצור דרך למסך הראשי בכל סמארטפון או מחשב , בהתאם להוראות תפעול המכשיר שבידך.

 

bluetree.ro