כניסה לאפליקציה –  בנושא “אפליקציה + טיפים” לוחצים על  אפליקציה בעברית

נפתח תפריט ראשי בו בכל נושא יש מידע רב. ממשיכים בלחיצה על הנושא הרצוי וכן הלאה.

בשימוש במחשב : מכל דף / עמוד לחיצה על הלוגו שלנו מחזירה אותך לעמוד הראשי.

בשימוש בסמארטפון : מכל דף  / עמוד – לחיצה על סמל הבית    מחזירה אותך לעמוד הראשי.

מומלץ לעשות קיצור דרך למסך הראשי בכל סמארטפון או מחשב , בהתאם להוראות תפעול המכשיר שבידך.

בסרגל התחתון קישורים לכל אמצעי המדיה שלנו.

 

bluetree.ro