רשיון בינלאומי int’l driving licensa

  החל מ-01/09/2021

  תוקף רישיון הנהיגה הבינלאומי הוא 3 שנים או עד פקיעת תוקף רישיון הנהיגה הישראלי, המוקדם מבינהם.

  מידע כללי:

  רישיון נהיגה בינלאומי מקנה את הזכות לנהוג במדינות זרות בהתאם לדרגות רישיון הנהיגה ומותנה בכך שיוצמד אליו רישיון ישראלי קבוע (פלסטיק) בר תוקף.

  כל בעל רישיון נהיגה ישראלי, מחויב בהוצאת רישיון בינלאומי טרם היציאה לחוץ לארץ. לא ניתן לנהוג במדינות זרות עם רישיון ישראלי בלבד.

  רישיון הנהיגה הבינלאומי תקף אך ורק כאשר הוא צמוד לרישיון הנהיגה הישראלי (הפלסטיק), כך שבעת נסיעתכם לחו”ל עליכם לקחת איתכם את שני הרישיונות יחד.

  להוצאת רישיון נהיגה בינלאומי, ניתן להגיע לאחת מהתחנות להנפקת רישיון נהיגה בינלאומי עם רישיון נהיגה קבוע בתוקף.

  השירות כרוך בתשלום אגרה. לא יינתן רישיון נהיגה בינלאומי לנהג חדש שנדרש לו מלווה.

  רישיון נהיגה זמני שאינו בתוקף ושלא שולמה בגינו הארכה, לא יוכל לקבל רישיון בינלאומי.

  יש להצטייד ברישיון זה עוד בארץ באחד מהסניפים המורשים.

  ייתכן וחברות להשכרת רכב אוחזות במדיניות מחמירה. על כל אזרח, לבדוק באופן פרטני מול חברת ההשכרה במדינת היעד אודות דרישות הרישיון הנהוגות.

  חשוב לקרוא - האם הרישיון הישראלי מספיק? להלן כלל המידע בנוגע לתוקף הרישיון הישראלי ברומניה : למידע יש ללחוץ כאן

  היכן ניתן להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי - למידע יש ללחוץ כאן

  רשימת תחנות איסתא  - הרשימה לפי אזורים מאתר ממסי

  More from this employer
  Marmorosch מרמורוש
  December 20, 2023
  bluetree.ro