Restaurant Gedo מסעדה סודאנית

    מסעדה עם אוכל סודאני מאזור גאדו , אזור שנמצא בכלל בין אתיופיה קניה וסומליה אבל עדיין מנהגיו השבטיים הם ממדבר הסודאני שנשאבו בתקופת השלטון הבריטי במזרח אפריקה

    מאד מזכיר את המטבח המזרח תיכוני, מקום מעניין מאד שבטוח לא רגיל לקהל ישראלי

    bluetree.ro