Academia Titi Aur בית ספר למירוצים

    מסלול מרוצים ובית ספר לנהיגה דפנסיבית, נהיגת מירוץ או נהיגת שטח

    לימוד נהיגה ליחיד או טים בילדינג לקבוצות, נהיגה ברכב רגיל או ספורט

    הכנסו והגשימו את החלום שלכם, במקום שקרוב אבל כל כך מיוחד

    bluetree.ro