חדר מצב משרד החוץ

  המחלקה לישראלים בחו"ל

  אזרח יקר,

  עם צאתך לחו"ל, ברצוננו להביא לידיעתך דבר קיום שירותים קונסולריים לאזרחים ישראלים הנקלעים בחו"ל למצבי מצוקה

  האגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ, באמצעות המחלקה לישראלים בחו"ל והקונסולים בנציגויות ישראל ברחבי העולם יתנו שירותים אלה מכוח הסמכות שהוענקה להם ע"פ חוק ניתן לפנות למח' לישראלים בחו"ל בטלפונים :

  009722-5303401

  009722-5303644

  009722-5303648

  009722-5303287

  או לחדר המצב של משרד החוץ

  בטלפון : 0097225303155

  פקס : 0097225304027

  או באמצעות דואר אלקטרוני :

   911@mfa.gov.il 

  bluetree.ro