The Museum of the History of the Romanian Jews מוזיאון ההיסטוריה של יהדות רומניה

    המוזיאון להיסטוריה של יהודי רומניה נוסד בשנת 1978, ביוזמתו של משה רוזן (אז הרב הראשי של הקהילה היהודית ברומניה), בבניין שהוכרז על אנדרטה היסטורית בשנת 2004. שנבנה בשנת 1836 כמקום פולחן לאיחוד החייטים המקומי. המבנה שופץ ועבר שינויים ארכיטקטוניים משמעותיים ב -1910, אך הוא איבד את תפקידו המקורי ב -1968. מאז 1978 הוא משמש את מוזיאון ההיסטוריה היהודית ברומניה. המוזיאון מציע את ההזדמנות ללמוד על ההיסטוריה של הקהילות היהודיות ברומניה, על מקורותיה, צמיחתה, תרומתה והשפעתה על התרבות הרומנית, הכלכלה והחיים הפוליטיים. המוזיאון נמצא כעת בשיפוצים..

    bluetree.ro