Templul Coral – Coral Temple בית הכנסת קוראל

  בית הכנסת המרכזי של יהדות בוקרשט, בו שוכנים גם משרדי הקהילה היהודית ופדרציית הקהילות ברומניה בהנהגתו של ד"ר אאורל ויינר

  נחנך ב 1866 ושופץ בשנים האחרונות הכניסה לבית הכנסת כרוכה בתשלום של 10 ליי, ההדרכה הינה באנגלית מומלץ להביא כיסוי ראש

   
  More from this employer
  Camera din față
  דצמבר 24, 2021
  bluetree.ro