Templul Coral – Coral Temple בית הכנסת קוראל

    בית הכנסת המרכזי של יהדות בוקרשט, בו שוכנים גם משרדי הקהילה היהודית ופדרציית הקהילות ברומניה בהנהגתו של ד"ר אאורל ויינר

    נחנך ב 1866 ושופץ בשנים האחרונות הכניסה לבית הכנסת כרוכה בתשלום של 10 ליי, ההדרכה הינה באנגלית מומלץ להביא כיסוי ראש

     
    bluetree.ro