TAX Returen החזר מס

  החזר מס

  כדי לקבל החזר מס יש לפעול כדלקמן :

  • קניה בחנויות בהן מצויין במפורש שיש החזר מס על המוצרים בחנות.
  • החזר המס ניתן רק ברכישת מוצרים מעל 175 אירו באותה חנות.
  • יש לבקש טופס מתאים , ממלאים אותו עם הפרטים הנדרשים ומחתימים את החנות עם חותמת.
  • לטופס החתום מצמידים את חשבונית התשלום ואת קבלת התשלום כדי להציג בפני פקיד המכס בעת היציאה מרומניה.
  • חשוב להקפיד שהתאריך בו בוצעה הרכישה אינו עולה על 90 יום מיום עזיבת רומניה.
  • בשדה התעופה נדרש להציג את הפריטים שנרכשו בפני נציג המכס + טופס החזר המס החתום על ידי החנות + חשבונית + קבלה + דרכון וכרטיס טיסה.
  • במידה והפריטים נשלחים במזוודה לבטן המטוס יש לבקש בתהליך הצ'ק אין לקרוא לפקיד המכס לביצוע תהליך החתימה על הטופס.
  • במידה והפריטים עולים אתכם למטוס, עוברים בדלפק של פקיד המכס שנמצא לאחר המעבר של ביקורת הדרכונים.
  • ללא חתימת נציג המכס על הטופס לא ניתן לדרוש החזר מס.
  • לאחר שפקיד המכס חתם על הטופס יש לשלוח לחנות את טופס ההחזר המקורי שנחתם על ידי המוכס.
  • לטופס יש לצרף צילום של החשבונית החתומה והקבלה ולבקש שהפקדת תשלום ההחזר תתבצע לחשבון הבנק שלכם.
  • לחילופין ניתן בביקור החוזר להגיע לחנות עם הטפסים הנ"ל ולקבל החזר כספי במזומן.
  • חשוב לדעת - אין החזר כספי בשדה התעופה. יש עמלות שיורדות מהסכום שאושר להחזר.

  נכון להיום המע"מ ברומניה 19%.

  מצורף קישור לטלפון של המכס בשדה התעופה בלחצן המתאים.

  bluetree.ro