KIDDO קיד-דו פעילויות לקטנים

    איזור משחקים ופעילויות לילדים, מתאים בעיקר לקנטנטים יותר, האתר המרכזי נמצא בקניון באנסה ולאחרונה נפתח גם בקניון  פארק-לייק

    bluetree.ro