Flea market שוק הפשפשים בראשוב

    שוק הפשפשים של בראשוב המתקיים בסופי שבוע ומציגים בו כל מיני פריטים

    ישנים ומשונים אותם ניתן לרכוש במחירים הניתנים להתמקחות

    חוויה בפני עצמה למבקרים בעיר בסופי השבוע

    bluetree.ro