El Bacha אל באשה

    בין לבנון למערב, לבנון היא פרשת דרכים קולינארית ותרבותית. לבנון ממוקמת בחוף המזרחי המזרחי ביותר של הסהר הפורה, שם מתעוררות התרבויות המערביות. המטבח של הארץ העתיקה הוא מגוון, עבר בהיסטוריה; הן השפעות מזרח ומערב במטבח שלה ניכרים. האוכל של לבנון הוא חגיגה של החיים; הוא טרי, מגוונת וממריץ. הגאוניות היא בפשטותה המורכבת, ושהאוכל הוא תוצר של האדמה והים כאחד.

    bluetree.ro