Coral GSM תיקוני טלפונים

    החברה עוסקת בתיקוני ציוד הטלפוניה, החלפות סוללה ומסכים לכל הסוגים וכל היצרנים, כמו כן גם נותנת שרות מהיר בתוך שעות לרוב סוגי התקלות.

    bluetree.ro