Aqua Magic פארק המיים מאמאיה

    Aqua-Magic הפארק נימצא בתחילת רצועת החוף של מאמאיה במקום ברכות שונות ומגלשות, פעילות אבובים ומשחקי מים רבים מאזור המלונות ניתן להגיע על ידי רכבל נחמד, או כמובן ברגל.

    bluetree.ro