Aqua Magic פארק המיים מאמאיה

    Aqua-Magic הפארק נימצא בתחילת רצועת החוף של מאמאיה במקום ברכות שונות ומגלשות, פעילות אבובים ומשחקי מים רבים מאזור המלונות ניתן להגיע על ידי רכבל נחמד, או כמובן ברגל.

    More from this employer
    Camera din față
    דצמבר 24, 2021
    bluetree.ro