Emergancy numbers מספרי חירום

  מספר החרום הכללי ל - אמבולנס , משטרה , מכבי אש , הינו - 112

   שגרירות ישראל: ראה כרטיס נפרד בקטגוריה כללי

   אזהרות מסע לחץ כאן האתר הרשמי של מדינת ישראל 

  בריאות הצלה ורפואת חרום:

  מרפאת שיניים - מענה בעברית בטלפון או ווטסאפ 0040-747-777775  Glamour Dent

  חרום והצלה בהרי הקרפטים : 0725-826668

  טלפון חירום לכיבוי אמבולנס ומשטרה : מכל טלפון 112

  בית החולים לרפואה דחופה פלורסקה: 021-5992300

  בית חולים קולנטינה : 021-3173245

  בית חולים אלקסנדרסקו (ילדים) : 021-3169366

   

  משטרה וטיפול בעברינות:

  סקטור 1: 021-2242887

  סקטור 2: 021-2525770

  סקטור 3: 021-9543

  סקטור 4: 021-4601472

  סקטור 5: 021-4106490

  סקטור 6: 021-4131620

  אזור אילפוב/פיפרה: 0754-079423

   

  bluetree.ro