חדר מצב משרד החוץ

  המחלקה לישראלים בחו"ל

   אזרח יקר,
  עם צאתך לחו"ל, ברצוננו להביא לידיעתך דבר קיום שירותים קונסולריים לאזרחים ישראלים הנקלעים בחו"ל למצבי מצוקה
  האגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ, באמצעות המחלקה לישראלים בחו"ל והקונסולים בנציגויות ישראל ברחבי העולם יתנו שירותים אלה מכוח הסמכות שהוענקה להם ע"פ חוק
  ניתן לפנות למח' לישראלים בחו"ל בטלפונים:
  (00972)02-5303401
  (00972)02-5303644
  (00972)02-5303648
  (00972)02-5303287או למרכז מצב
  (00972)בטלפון:  02-5303155
  (00972)פקס': 02-5304027
  911@mfa.gov.il או באמצעות דואר אלקטרוני.
  More from this employer
  bluetree.ro