חדר מצב משרד החוץ

  המחלקה לישראלים בחו"ל

   

  אזרח יקר,

  עם צאתך לחו"ל, ברצוננו להביא לידיעתך דבר קיום שירותים קונסולריים לאזרחים ישראלים הנקלעים בחו"ל למצבי מצוקה

  האגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ, באמצעות המחלקה לישראלים בחו"ל והקונסולים בנציגויות ישראל ברחבי העולם יתנו שירותים אלה מכוח הסמכות שהוענקה להם ע"פ חוק ניתן לפנות למח' לישראלים בחו"ל בטלפונים :
  009722-5303401
  009722-5303644
  009722-5303648
  009722-5303287 
  או לחדר המצב של משרד החוץ
  בטלפון : 0097225303155
  פקס : 0097225304027
  או באמצעות דואר אלקטרוני :

   

   

   

   

   

   

  More from this employer
  EinaVacations
  ספטמבר 15, 2021
  פיתה PiTA
  אוגוסט 20, 2021
  TAX Returen החזר מס
  אוגוסט 13, 2021
  bluetree.ro