Escapade Adventure Park אסקאפדה פארק

    פארק בסגנון פארק החבלים שבבראשוב נמצא בין סינאיה לבושטן וכולל אומגות גשרים, אטרקציות ופעילויות לגובה במקום מספר מסלולים המסומנים לפי צבעים וכל משתתפ מקבל ציוד בטיחות והוראות ברורות המתאימות לגילאים השונים

    bluetree.ro